skype-orak-2

A nyelvórákat egyéni terv alapján (minimum meglévő B1 tudásszinttől) Skype-on tartjuk.